Prohledejte stránku napsáním klíčového slova (ZAVŘÍT (ESC))

Skip to Content

Fermentation

The main raw ingredient for fermentation is ripe fruit, which is transported via a screw conveyor into a grinder. That breaks up the fruit to make fermentation easier, but without crushing the pits. Then it is pumped into fermentation tanks where fermentation takes place.

Alcoholic fermentation is a process during which yeast transforms sugars into alcohol. This transformation of sugar into alcohol is accomplished by yeast enzymes, with byproducts of carbon dioxide and heat. The fermentation process ceases at temperatures below 10 °C and it proceeds faster at increased temperatures; however it is better to ferment slower – 15 °C is generally considered the ideal temperature, which should be maintained throughout the entire process. Alcoholic beverages created via natural fermentation contain only about 14% alcohol by volume. To attain a higher alcohol content, distillation is necessary.

Multiple distillation yields a distillate (70–75%), which must then be diluted before bottling.

 • The capacity of the R. JELÍNEK fermentation tank is 2.7 million litres when filled to 80%.

Distillation

How do you turn fermented fruit into spirits? By distillation!

The idea is simple – heating up the mixture separates out the alcohol from the other constituents of the mash. Then the process is in the hands of our experienced distillers, who use modern technologies to create delicate and aromatic spirits.

 • How many times is our slivovitz distilled? Three times. Why three? Because that is the ideal way to achieve its delicate flavour and pleasing fragrance. Why is some slivovitz gold? Traditional slivovitz is clear. However, our product portfolio also includes gold slivovitz. How is that possible? It is allowed to age for three years in oak casks, which gives it its gold colour as well as an aroma reminiscent of cognac or brandy.

Start
Ohřev
Rektifikace
Deflegmace
Chlazení
Kondenzát
Odvod výpalků
1234567891011
Po kliknutí na červené pole se zobrazí animace s popisem jednotlivých fází procesu destilace.
 1. 1 Vodookružná vývěva
 2. 2 Zásobník kvasu
 3. 3 Přívod kvasu do kotle
 4. 4 Destilační kotel
 5. 5 Rektifikační kolona
 6. 6 Deflegmátor
 7. 7 Katalyzátor
 8. 8 Chladič
 9. 9 Epruveta
 10. 10 Zásobníky
 11. 11 Odvod výpalků
5 Rektifikační kolona: Ke zkoncentrování ethanolu (rektifikaci) se používá kontinuální destilace. Kolona se skládá z více destilačních stupňů nad sebou, ke koncetraci dochází při průchodu jednotlivými patry kolony. Jednotlivá patra lze dle potřeby vyřadit z provozu.
7 Katalyzátor: Zařízení obsahující měděnou výplň s velkou aktivní plochou. Je určeno ke snižování škodlivin výsledného destilátu, zvláště z peckového ovoce.
8 Chladič: Kondenzuje vycházející páru - musí dojít k úplné kondenzaci par a k potřebnému ochlazení kondenzátu. Destilát musí vytékat chladný, jinak dochází ke ztrátám na alkoholu a aromatických složkách.
9 Epruveta: umožňuje přímé měření alkoholu lihoměrem.
11 Odvod výpalků: Výpalky jsou zbytky kvasu, které zůstanou v kotli. Výpalky se vyvážejí do čistírny odpadních vod.
Dvouplášťový kotel s motorovým míchadlem je vytápěn párou. Slouží k ohřátí kvasu, aby se mohly odpařit těkavé látky. Míchání zamezuje připalování kvasu v kotli.
Pára z kotle stoupá do rektifikační kolony, kde prochází jednotlivými destilačními patry (uzavřeno musí být alespoň jedno patro, s rostoucím počtem uzavřených pater roste účinnost destilace, nastavení kotle zajišťuje obsluha). Dochází zde ke zkoncentrování ethanolu, tedy k tzv. rektifikaci. Více těkavé látky (ethanol) stoupají kolonou vzhůru, méně těkavé látky (voda) se kondenzují a padají zpět.
Po průchodu kolonou parní směs prochází deflegmátorem, kde dochází k jejímu částečnému ochlazení, a tím se opět zvyšuje koncentrace lihu.

Směs pak dále prochází katalyzátorem, který snižuje obsah škodlivin ve výsledném destilátu.
Páry jsou následně zchlazeny v chladiči - zde dochází k úplné kondenzaci a požadovanému ochlazení kondenzátu. Destilát vytéká chladný, jinak dochází ke ztrátám na alkoholu i aromatických složkách.
Kondenzát obsahuje jednotlivé frakce (úkap, jádro a dokap) - jejich správné oddělení má přímý vliv na kvalitu výsledného destilátu. Pro oddělování je hlavním kritériem senzorický profil vytékajícího destilátu - jeho chuť a vůně. Zde je nezastupitelná zkušenost destilatéra. Jádro (destilát) – se začíná jímat při 70-80% obj. alkoholu a ukončuje se při 50-40% obj. alkoholu, podíl prokapu činí asi 30% objemu kotle. Destilát prochází přes kalibrované lihové měřidlo. Úkapy a dokapy se zachycují do sběrné nádoby.
Zbytek kvasu, který zůstává v kotli, nebo-li výpalky, se odvádí pryč a následně se odváží do čistírny odpadních vod.

Egalisation, or ageing

We love to experiment and play around with the taste of our products, so each year we offer some exclusive non-traditional products.

Ageing, or egalisation, is the next step of production. It is a very important step – one might say it is what gives the product its ‘spirit’. In the first phase, the distillate is diluted to 42–45% alcohol by volume using specially treated water. Then it is stored, usually in stainless steel tanks in the case of clear distillates, where it is allowed to age for a period of at least a year. Select distillates then go on into oak casks, where they usually stay for a good long while…

Bottling and Packing

The last step of production is the bottling process – but only after the spirits are filtered to remove any potential contaminants.

Bottling is done on automated bottling lines, where bottles are first sanitised, then filled with product and capped. The batch number is then printed, and finally the label and excise stamp are applied. All that at a rate of 85 bottles per minute. Each bottle is checked for the correct level of content, as well as for the presence of a cap and the excise stamp. Filled bottles then continue along a conveyor to be packed into cardboard boxes, which is also done by a machine. The last step is a weight check of the box and the printing of a barcode for easy identification in the warehouse. Cardboard boxes then move along a conveyor to the warehouse, where a robot stacks them onto pallets, and the pallets onto shelves.

Some of our products are still bottled and labelled by hand – especially those produced in small, limited editions.

 • Before bottling, the sensory and physical properties of each production batch are carefully checked in the laboratory. No product is allowed to reach our customers unless we have complete confidence in it.

to-topto-top
logo

By clicking the button below, you confirm that you are over 18 years of age.

YES, I AM OVER 18 YEARS OLD